Ochrana osobných údajov 2018-05-24T10:28:52+00:00

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Tešíme sa, že ste navštívili naše stránky. Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas Vašej návštevy na našich stránkach sú spracúvané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo sú Vaše osobné údaje?

Vašim osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo  iného identifikátora. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

AKÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Údaje, ktoré môžu byť podľa GDPR osobné, uchovávame len v prípade, že nás kontaktujete cez naše webové stránky a vyjadríte súhlas s ich spracúvaním.  Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, email, IP adresa a telefónne číslo.

 

NA ČO TIETO INFORMÁCIE POUŽÍVAME?

Informácie, ktoré uchovávame sú použité výhradne na zabezpečenie nutnej komunikácie o technickom stave služieb – prípadných, aktualizácií a výpadkov, za účelom technickej podpory a fakturácie.

Vaše osobné údaje nikdy nepoužijeme na marketingové účely a zasielanie reklamných ponúk.

Vaše osobné údaje nikdy nezdieľame s tretími stranami.

COOKIES.

Používame len také súbory cookies, ktoré sú nutné na správnu prevádzku našich web stránok. Súbory cookies nepoužívame na marketingové účely.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač vo Vašom počítači, tablete, mobile alebo inom zariadení, ktoré používate na prezeranie naších stránok. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

VAŠE SÚKROMIE A BEZPEČIE JE PRVORADÉ.

Vaše údaje sú bezpečne zašifrované a nedisponujú s nimi žiadne tretie strany.

 

ODKAZY TRETÍCH STRÁN.

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás.

 

NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

 

MOŽNOSŤ ODHLÁSENIA a VYMAZANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Na požiadanie okamžite vymažeme všetky Vaše osobné údaje. Stačí nám napísať z e-mailovej adresy, cez ktorú ste sa zaregistrovali.

ZMENY V PODMIENKACH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že sa zmenia podmienky v ochrane Vašich osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a budeme Vás vopred kontaktovať e-mailom.