Ochrana osobných údajov 2020-06-27T06:58:16+00:00

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú získané na základe Vašej návštevy na stránkach tatrabell.sk sú spracúvané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe ako GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo sú Vaše osobné údaje?

Vašim osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v prípadoch, keď je Vás možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného alebo iného identifikátora.

Aké údaje sú uchovávané?

Údaje, ktoré môžu byť podľa GDPR osobné, sú uchovávané len v prípade, že majiteľa domény tatrabell.sk priamo kontaktujete – telefonicky alebo cez e-mail a vyjadríte súhlas s ich spracúvaním. Uchovávané sú: meno, email a telefónne číslo.

Vaše údaje sú bezpečne zašifrované a nedisponujú s nimi žiadne tretie strany.

Na čo sú tieto informácie používané?

Informácie sú použité výhradne na zabezpečenie vopred dohodnutej komunikácie.

Vaše osobné údaje nikdy nebudú použité na marketingové účely a zasielanie reklamných ponúk.

Vaše osobné údaje nikdy nebudú zdieľané s tretími stranami.

Cookies

Používané su len také súbory cookies, ktoré sú nutné na prevádzku web stránok tatrabell.sk. Súbory cookies sa nepoužívajú na marketingové účely.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač vo Vašom počítači alebo inom zariadení, ktoré používate na prezeranie web stránok. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Odkazy tretích strán

Niekedy sa na stránkach tatrabell.sk odkazuje na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na týchto. Z toho dôvodu majiteľ domény tatrabell.sk nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, napíšte prosím na tatrabell@tatrabell.sk

Vaše údaje nikdy nebudú poskytnuté tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudú nikdy predané, ani žiadnym iným spôsobom poskytnuté tretím stranám.

Možnosť vymazania Vašich osobných údajov

Na požiadanie budú všetky Vaše osobné údaje okamžite vymazané. Stačí napísať z e-mailovej adresy, cez ktorú spolu komunikujeme.

Zmeny v podmienkach ochrany osobných údajov

V prípade, že sa zmenia podmienky v ochrane osobných údajov, budú uverejnené na tejto stránke a budete o tom vopred informovaní e-mailom.