Blog 2021-08-18T15:23:44+00:00

Zachovajte tajomstvo

Šifrovanie dostupné pre každého sa nepodarilo prelomiť NSA a vlády diktátorských režimov za to trestajú. Vy ho ešte nepoužívate?

Všetko poruke

Webový prehliadač a internet je jediné čo potrebujete na prístup k svojím súborom.

Keď udrie blesk

Dodnes si pamätám na veľkú búrku, pri ktorej mi odišiel...

Jeden disk nestačí

Nálady pri poruche jediného disku, na ktorom bolo niečo dôležité sú zmesou časovej tiesne a zúfalstva.