Využite databázu naplno

Web aplikácie potrebujú databázu, aby mohli jednoduchšie pracovať so štruktúrovanými údajmi. MySQL je populárna databáza v kombinácii s PHP a Apache.

Pred inštaláciou vám odporúčam urobiť snapshot, aby ste v prípade potreby vedeli systém vrátiť spať do stavu, ako bol predtým.

Najprv aktualizujte manažér balíčkov. Zadajte príkaz:

sudo apt update

Po prvom použití sudo alebo po dlhšom čase budete musieť zadať ROOT heslo.

MySQL server nainštalujte príkazom:

sudo apt install mysql-server

Inštaláciu potvrďte tlačidlom Y na klávesnici a stlačte Enter.

Odporúča sa zabezpečiť MySQL server bezpečnostným skriptom:

sudo mysql_secure_installation

Skript vám ponúkne plugin na kontrolu bezpečnosti hesiel. Samozrejme nie je to povinné a túto kontrolu môžte na vlastné riziko preskočiť tlačidlom N. Prečítajte si prečo je silné heslo dôležité.

Inštaláciu potvrďte tlačidlom Y na klávesnici a stlačte Enter.

Zabezpečenie MySQL servera v programe PuTTY

Na výber sú tri úrovne náročnosti hesla. Čím vyššie číslo, tým bezpečnejšie heslo sa bude vyžadovať.

0 Slabá kontrola – vyžaduje sa minimálne 8 znakov

1 Stredná kontrola – vyžaduje sa minimálne 8 znakov, číslo, malé a veľké písmená, špeciálne znaky

2 Silná kontrola – vyžaduje sa minimálne 8 znakov, číslo, malé a veľké písmená, špeciálne znaky. Navyše sa kontroluje, či heslo nie je „slovníkové“.

Program PuTTY so zobrazenými možnosťami kontroly bezpečnosti hesla

Ďalej sa vyžaduje heslo pre spravcu databázy ROOT. Nemýľte si ho s Linuxovým užívateľom ROOT. Toto heslo je výlučne pre MySQL Databázu.

Všimnite si riadok: „Estimated strength of the password:“ Hodnota 100 na obrázku znamená, že heslo je bezpečné.

Heslo root do datábazy si dobre odložte na bezpečné miesto.

Obrazovka programu PuTTY na zadanie root hesla pre databázu

Na ďalšie otázky odpovedzte YES (Klávesa Y+Enter). Je to odstránenie niektorých východzích nastavení, ktoré sa nepovažujú za bezpečné.

Program PuTTY zobrazenie odstránenia menej bezpečných východzích nastavení

Inštalácia MySQL servera je hotová.

Ak ste nainštalovali na svojom Linux servery Apache, MySQL a PHP, ste pripravený hostovať Web aplikácie. Mimochodom, táto sada sa podľa začiatočných písmen nazýva LAMP server (nemá to nič spoločné s osvetlením).

Doteraz ste pripravovali server na webhosting. Teraz môžte urobiť niečo, kde hneď uvidíte výsledky svojej práce.

Nainštalujte si vlastné online úložisko!

Našli ste chybu alebo máte otázky? Ozvite sa prosím!

2022-02-01T13:08:19+00:00