Nakopnite motor Vašich web aplikácií

Pomocou PHP môžte generovať dynamické WEB stránky. Obsah už nie je statický, ale môžte ho programovať. Vďaka tomu môžte cez web napríklad telefonovať.

Pred inštaláciou vám odporúčam urobiť snapshot, aby ste v prípade potreby vedeli systém vrátiť spať do stavu, ako bol pred tým.

Najprv aktualizujte manažér balíčkov. Zadajte príkaz:

sudo apt update

Po prvom použití sudo alebo po dlhšom čase budete musieť zadať ROOT heslo.

Nainštalujte hlavný program php:

sudo apt install php

Inštaláciu potvrďte tlačidlom Y na klávesnici a stlačte Enter.

Nainštalujte knižnicu, aby Apache vedel pracovať s PHP súbormi:

sudo apt install libapache2-mod-php

Nainštalujte knižnicu pre prácu s databázou:

sudo apt install php-mysql

Inštaláciu potvrďte tlačidlom Y na klávesnici a stlačte Enter.

Skontrolujte verziu PHP, ktorá sa práve nainštalovala:

php -v

Na obrazovke by ste mali vidieť niečo podobné:

Verzia programu PHP zobrazená v PuTTY konzole

Každá pokročilá web aplikácia potrebuje databázu.

Nainštalujte si MySQL

Našli ste chybu alebo máte otázky? Ozvite sa prosím!

2022-01-29T20:30:56+00:00