Začnite s Linuxom

Linux je obľúbený operačný systém pre servery. Je veľmi stabilný a nenáročný na hardware. Nainštalujte si populárnu distribúciu Ubuntu 20.04 LTS vo VirtualBOXe. Je to zadarmo – nemusíte platiť žiadne licencie.

Stiahnite ju na stránke ubuntu.com

Stránka na stiahnutie Linux distribúcie Ubuntu server 20.04 LTS

Sťahovanie bude chvíľu trvať. Zatiaľ si v programe VirtualBOX vytvorte novú virtuálnu mašinu.

Stlačte tlačidlo „New“ ako je vyznačené na obrázku.

Nová virtuálna mašina v programe VirtualBOX

Zvoľte ľubovoľný názov, aký sa vám páči. Môžte vybrať aj priečinok, kde má byť vaša virtuálna mašina uložená. Na tom až tak nezáleží.

Toto je dôležité: Typ operačného systému musí byť Linux a verzia Ubuntu 64bit ako je zobrazené na obrázku.

Nastavte veľkosť operačnej pamäte. Odporúčam 4GB ak máte v počítači dostupných aspoň 8GB.

Dialógové okno programu VirtualBOX pre zvolenie veľkosti operačnej pamäte

Vyberte „Create virtual hard disk now“

Ponechajte formát virtuálneho disku VDI.

Dialógové okno programu VirtualBOX - možnosti formátu virtuálneho disku

Zvoľte možnosť „Dynamically allocated“.

Virtuálny disk zapisuje a číta zo súboru VDI, ktorý ste určili vyššie. Povedzme, že chcete pre váš virtuálny disk kapacitu 500 GB. Virtuálna mašina si bude myslieť, že má založený 500 GB disk. V skutočnosti veľkosť súboru VDI bude len taká veľká, koľko zaberá virtuálny server.

Ak by ste zvolili možnosť „Fixed Size“, súbor VDI by mal hneď veľkosť 500 GB. Bez ohľadu na to, že v začiatkoch váš virtuálny server zaberá len 5GB.

Dialógové okno programu VirtualBOX - možnosti ukladania na pevnom disku

Zvoľte veľkosť disku – 500 GB by malo byť akurát.

Vďaka možnosti „Dynamically Allocated“ to neznamená, že vám zaplní celý disk. 500 GB môžte kľudne zadať aj keď máte v notebooku menší disk. Je to hodnota pre virtuálnu mašinu – operačný systém si bude myslieť, že má založený 500 GB disk.

V školských podmienkach toľko asi nezaplníte, ale nebude vás obmedzovať zbytočne málo miesta zvoleného na začiatku.

Dialógové okno programu Virtualbox - zvoľte veľkosť disku

Tlačidlom „Settings“ doladíte ďalšie nastavenia.

Nastavenia virtuálnej mašiny v programe VirtualBOX

Vyberte podľa obrázka položky zvyraznené červenou.

Ak ste niekedy inštalovali operačný systém na novom počítači, potrebovali ste na to inštalačné CD.

Podobne je to s virtuálnou mašinou. Vo VirtualBOXe vyberte inštalačný súbor, ktorý ste stiahli zo stránky ubuntu.com.

Založte virtuálne CD do virtuálnej mechaniky.

Je už tej virtuálnej reality trochu veľa? Preto rád chodím na skutočné prechádzky.

Nastavenia virtuálnej mašiny v programe VirtualBOX. Vyberte inštalačné DVD.
Nastavenie virtuálnej mašiny v programe VirtualBOX - vyberte inštalačný súbor

Spomeňte si, kde ste uložili inštalačku.

Prieskumník Windows - vyberte stiahnutý inštalačný súbor

Zmeňte nastavenia siete.

Vyberte možnosť: „Bridged Adapter“.

Zabezpečíte tak, že router pridelí IP adresu virtuálnej mašine akoby to bol normálny počítač. Budete sa tak môcť pripojiť na server „zvonka“. A o to, predsa pri servery ide.

Nastavenia siete vo VirtualBOXe - vyberte možnosť "Bridged Adapter"

Ak chcete, aby router pridelil vždy rovnakú IP adresu, poznačte si hodnotu vašej MAC adresy vyznačenú zelenou. Vo vašom routery potom nastavte v DHCP rezervovanú IP adresu pre danú MAC adresu.

Neviem, ako vyzerá administračné rozhranie vášho routera, ale hľadajte v menu možnosti: Reserved IP Address, DHCP Client reservation, Fixed DHCP alebo niečo podobné.

Takto to vyzerá u mňa:

Nastavenie rezervovanej IP adresy v DHCP na routery

Všetko je pripravené – naštartujte virtuálnu mašinu.

Hlavná obrazovka programu VirtualBOX - naštartujte virtuálnu mašinu

Potvrďte, že chcete bootovať z vybraného súboru – stiahnutého inštalačného súboru Ubuntu.

Ubuntu začína bootovať. Počkajte na úvodné menu.

Bootovanie Ubuntu 20.04 LTS vo VirtualBOXe

Zavrite zobrazené správy. Je to len informácia, že virtuálna mašina bude používať vašu myš a klávesnicu.

VirtualBOX upozorňuje, že bude používať vašu myš a klávesnicu

Šípkami na vašej klávesnici vyberte jazyk „English“ a stlačte ENTER.

Inštalácia Ubuntu 20.04 LTS výber jazyka

Ak je dostupný nový inštalátor aktualizujte ho – zvoľte šípkami na klávesnici „Update to the new Installer“ a stlačte ENTER.

Ponechajte zvolené rozloženie klávesnice a stlačte ENTER.

Inštalácia Ubuntu 20.04 LTS - výber rozloženia klávesnice

Potvrďte sieťové pripojenie s pridelenou IP adresou stlačením tlačidla ENTER.

Inštalácia Ubuntu 20.04 LTS - potvrdenie sieťového pripojenia

Adresu proxy servera nevypĺňajte a stlačte ENTER.

Inštalácia Ubuntu 20.04 LTS - nastavenie proxy

Potvrďte východzí zdroj pre inštaláciu balíčkov stlačením tlačidla ENTER.

Inštalácia Ubuntu 20.04 výber zdroja pre inštaláciu balíčkov

Ponechajte zvolenú možnosť „Use an entire disk“. Šípkami alebo tlačidlom TAB na klávesnici vyznačte „DONE“ a pokračujte v inštalácií stlačením tlačídla ENTER.

Inštalácia Ubuntu 20.04 LTS - rozdelenie disku

Potvrďte ENTERom zvolené rozdelenie disku.

Inštalácia Ubuntu 20.04 LTS potvrdenie rozdelenia disku

Zvoľte tlačidlom TAB na klávesnici možnosť CONTINUE a stlačte ENTER.

Pomenujte váš server a vytvorte užívateľa.

Your name: Meno užívateľa

Your server’s name: Meno servera – takto bude váš server vidno na sieti

Pick a username: Prihlasovacie meno

Choose a password: Zvoľte heslo

Confirm your password: Potvrďte zvolené heslo – systém kontroluje či sú rovnaké

Inštalácia Ubuntu 20.04 LTS vytvorenie užívateľa

Zvoľte tlačidlom TAB alebo šípkami „Install SSH server“ a zaškrtnite medzerníkom na klávesnici.

Nainštaluje sa SSH server, ktorý budete neskôr potrebovať.

Na nasledujúcej obrazovke nemusíte za škrtnúť žiadnu možnosť. Len pokračujte cez „DONE“.

Inštalácia Ubuntu 20.04 LTS výber dodatočných SNAPS

Počkajte, kým dobehne inštalácia. Keď sa zobrazí finálna obrazovka nestláčajte REBOOT.

V menu VirtualBOX zvoľte Machine > ACPI Shutdown.

Inštalácia Ubuntu 20.04 LTS - reboot servera po dokončení inštalácie

V hlavnom menu VirtualBOX zvoľte znovu nastavenia.

Nastavenia virtuálnej mašiny v programe VirtualBOX

Vytiahnite virtuálne CD, ako je zobrazené na obrázku.

Menu programu VirtualBOX - vytiahnuť virtuálne CD

Virtuálna mechanika musí byť prázdna, inak sa proces inštalácie spustí odznova.

Menu programu VirtualBOX - prázdna virtuálna mechanika

Teraz môžte znova spustiť virtuálnu mašinu.

Menu programu VirtualBOX - štart virtuálnej mašiny

Počkajte, kým Linux naštartuje a môžte sa prihlásiť.

Prihlasovacia obrazovka Ubuntu 20.04 LTS

Teraz je váš Linux server pripravený a môžte s ním ďalej pracovať. Všimnite si IP adresu, pomocou ktorej sa k nemu môžte pripojiť.

Našli ste chybu alebo máte otázky? Ozvite sa prosím!

2022-01-28T07:24:33+00:00