Ako zašifrovať svoje súbory aby nepadli do nesprávnych rúk

Cryptomator je bezpečný program na šifrovanie súborov. Vďaka open source ho môžu kontrolovať a dôverujú mu renomovaní experti na bezpečnosť. Nik do programu nemôže vložiť univerzálny dešifrovací kľúč. 

Zadarmo si ho môžte stiahnuť na stránke https://cryptomator.org cez download. Používanie je bezplatné pre Windows, Linux a Mac. Za verzie pre Google Android a Apple iOS sa platí jednorázovo.

Lokalizácia do Slovenčiny nie je úplná, ale podľa tohto návodu prácu s ním hravo zvládnete.

Na stránke cryptomator.org stlačte tlačidlo

„Download Now“ vás presmeruje na verziu pre operačný systém, ktorý potrebujete – v tomto prípade Windows. Tlačidlom vyznačeným na obrázku ho stiahnete.

Na stránke cryptomator.org/download stlačte tlačidlo download pre stiahnutie verzie pre Windows

Po stiahnutí otvorte program a povoľte jeho spustenie.

Otvorte stiahnutý program priamo cez preliadač alebo v súbore so stiahnutými položkami

Potvrďte súhlas s licenčnými podmienkami a stlačte tlačidlo „Next“.

V inštalačnom okne programu Cryptomator potvrďte svoj súhlas s licenčnými podmienkami a stlačte tlačidlo

Vyberte miesto, kde sa má program inštalovať alebo nechajte prednastavené a stlačte „Next“.

V inštalačnom okne programu Cryptomator vyberte kam sa má program nainštalovať a stlačte tlačidlo

Ponechajte možnosť „Full Installation“ a stlačte „Next“.

V inštalačnom okne programu Cryptomator ponechajte možnoť

Spustí sa inštalácia programu Dokan, ktorý je potrebný na fungovanie Cryptomator-u. Je to knižnica slúžiaca na pripojenie kryptovaného priečinku cez virtuálny disk. Náročnejší užívatelia môžu používať rozhranie WebDAV.

Potvrďte inštaláciu stlačením tlačidla „Next“.

V inštalačnom okne programu Dokan stlačte tlačidlo

V ďalších krokoch netreba nič meniť. Stlačte „Next“.

V inštalačnom okne programu Dokan stlačte tlačidlo

Stlačte tlačidlo „Install“ pre začatie inštalácie.

V inštalačnom okne programu Dokan stlačte tlačidlo

Po dokončení inštalácie stlačte tlačidlo „Finish“.

V inštalačnom okne programu Dokan stlačte tlačidlo

Ak nemáte nainštalovanú knižnicu Microsoft .NET Framework, spustí sa inštalácia. Netreba nič meniť, len ju preklikajte.

Po nainštalovaní stlačte tlačidlo „Finish“. Ak je zaškrtnuté políčko „Launch Cryptomator“ spustí sa program. Môžte tak urobiť aj cez ikonku na ploche.

V inštalačnom okne Cryptomator zaškrnite

 

Cryptomator šifruje obsah vybraného priečinku, ktorý sa nazýva trezor. Na obrázku je zobrazené, ako pridáte nový trezor.

V hlavnom okne programu Cryptomator zvoľte

 

Vyberte vytvoriť nový trezor.

V administračnom okne programu Cryptomator zvoľte tlačidlo

V administračnom okne programu Cryptomator zvoľte svoj názov pre trezor - v našom prípade

V administračnom okne programu Cryptomator vyberte položku

 

Vyberte miesto, kde sa má vytvoriť váš trezor – zašifrovaný priečinok.

V prieskumníku Windows vyberte adresár a zvoľte položku

V administračnom okne programu Cryptomator stlačte tlačidlo

 

Zvoľte heslo, ktorým bude váš priečinok zašifrovaný. Ak ho zabudnete, už sa nikdy k zašifrovaným dátam nedostanete! Ako si zvoliť a zapamätať silné heslo nájdete v blogu.
Neodporúčam vám vytvárať obnovovací kľúč – ak ho niekto nájde, váš trezor môže ľahko dešifrovať a prečítať vaše súbory.

V administračnom okne programu Cryptomator zvoľte heslo, vyberte možnosť nestratím svoje heslo a potvrďte tlačidlom "Vytvoriť trezor"

 

Po vytvorení trezoru ho odomknite vaším heslom.

V administračnom okne programu Cryptomator stlačte tlačidlo "Odomknúť teraz"

V okne programu Cryptomator zadajte vaše heslo a stlačte tlačidlo "Odomknúť"

V okne programu stlačte tlačidlo "Odhaliť trezor"

 

Váš trezor sa otvoril ako virtuálny disk. Všetko, čo chcete zašifrovať nahrávajte na tento disk.

V prieskumníku Windows sa zobrazí obsah virtuálneho disku na prácu so šifrovanými súbormi.

Ak kiliknete na "Tento počítač" v prieskumníku Windows zobrazí sa virtuálny disk na šifrovanie súborov.

 

Môžte vytvoriť skúšobný textový súbor a zašifrovať ho uložením na virtuálny šifrovací disk.

Skušobný textový súbor

Aby sa skúšobný textový súbor zašifroval, uložíme ho na virtuálny disk vytvorený programom Cryptomator

 

Váš súbor sa zašifroval a uložil do adresára „crypto„, ktorý ste určili predtým. Štruktúra tohoto adresára je zašifrovaná a súbory v ňom sa dajú otvárať len cez virtuálny disk, ktorý pripája program Cryptomator po odomknutí trezoru. Ak by tento adresár niekto ukradol, nemôže prečítať dáta.

Adresár v ktorom sú zašifrované vaše súbory

V zašifrovanom adresári trezoru program Cryptomator na začiatku vytvorí súbor „dôležité„, v ktorom je napísané, že v tomto adresári sa nachádza trezor. Je to len informácia, k súborom a štruktúre sa bez hesla nik nedostane.

súbor dôležité v zašifrovanom adresári

obsah súboru dôležité zobrazený v aplikácií Microsoft Word

 

Odporúčam vám z bezpečnostných dôvodov tento súbor vymazať.

pravým klikom myši zobrazíte menu, zvoľte odstrániť

 

Ak uzamknete trezor cez ovládacie menu Cryptomator-u, virtuálny disk na šifrovanie sa odpojí.

V administračnom okne programu Cryptomator zvoľte možnosť uzamknúť

virtuálny disk Cryptomator-u zmizne z prieskumníka Windows

 

Po odomknutí trezoru sa virtuálny disk na šifrovanie znovu pripojí a môžete znova pracovať so súbormi.

V administračnom okne programu Cryptomator zvoľte možnosť "Odomknúť"

 

Pre odomknutie trezoru musíte vždy zadať vaše heslo.

Zadajte vaše heslo do okna Cryptomator-u a stlačte tlačidlo "Odomknúť"

Virtuálny disk sa v prieskumníku Windows znova objaví

v okne Cryptomator-u stlačte tlačidlo "Hotovo"

Na šifrovanie súborov musíte používať len virtuálny disk! Ak uložíte súbor priamo do adresára, ktorý Cryptomator používa, súbory sa nezašifrujú! Po skončení práce trezor vždy uzamknite.

V administračnom okne programu Cryptomator stlačte tlačidlo "uzamknúť"

Ovládacie menu môžte otvoriť cez ikonu na ploche alebo cez lištu nástrojov Windows.

ikonka cryptomator na lište Windows

 

Zobraziť obsahu trezoru na virtuálnom disku môžete cez tlačidlo „Reveal Drive“. Trezor musí byť pochopiteľne odomknutý.

V administračnom okne programu Cryptomator stlačte "Reveal Drive"

Otvorí sa virtuálny disk v prieskumníku Windows

Ak je trezor odomknutý, môžete zobraziť obsah virtuálneho disku aj cez tlačidlo odkryť na lište Windows.

menu odkryť cez ikonky Cryptomator na lište nástrojov Windows

Odstániť trezor môžete cez hlavné menu ak naň kliknete pravým tlačidlom myši.

V administračnom okne programu Cryptomator môžte odstrániť trezor ak naň kliknete pravým tlačidlom myši

V zobrazenom okne potvrďte voľbu "Odstrániť trezor"

 

Pridať existujúci trezor na inom počítači je jednoduché. Stačí prekopírovať zašifrovaný priečinok a zadať k nemu cestu.

V administračnom okne programu Cryptomator otvorte existujúci trezor

Vyberte takzvaný „Master Key“ súbor.

V administračnom okne programu Cryptomator stlačte tlačidlo "vybrať"

v prieskumníku Windows vyberte masterkey súbor a stlačte tlačidlo "Otvoriť"

V administračnom okne programu Cryptomator zvoľte "Odomknúť teraz"

v zobrazenom okne zadajte heslo a stlačte "Odomknúť"

 

Teraz môžte zašifrované súbory bezpečne synchronizovať do cloud-u bez akýchkoľvek pochybností, že by ich niekto mohol prečítať.

2020-05-10T16:11:02+00:00