Zachovajte tajomstvo

zalepená web-kamera

Veľa ľudí si zalepuje web kamery na notebookoch a pritom nedbá o svoju ďalšiu bezpečnosť.

Je možné, že keby niekto zozbieral a vyhodnotil všetky vaše digitálne dáta, spoznal by vás a vašich priateľov lepšie ako vy sami.

Podobne ako keď niekoho presvietia roentgenom.

A kto dobre pozná vaše slabé miesta, môže vám aj veľmi ublížiť.

Jedna z tehál bezpečnostnej bariéry je šifrovanie, ktoré nie je možné prelomiť dostupnými výpočtovými prostriedkami.

Šifrovanie súborov

Neoprávnená osoba nemá takmer žiadnu šancu prečítať zašifrované súbory. Inými slovami má v rukách len nezmyselnú kopu dát. Kým nezíska šifrovací kľúč.

Ako sa môže hacker dostať k vaším súborom?

  • Zabudnete niekde notebook
  • Stratíte USB kľúč
  • Niekto sa nabúra do vášho systému

Zistite ako zašifrovať svoje súbory

Šifrovanie spojenia

Odpočúvaním šifrovanej komunikácie, je možné akurát zistiť, že sa chránite. Technológia je taká silná až ju vlády diktátorských režimov zakazujú a trestajú jej použitie. Samozrejme, chcú vedieť čo posielate.

zámok šifrovaného https pripojenia na karte web prehliadača

Ak je vedľa domény zobrazený zámok, používate šifrované spojenie (https). To úplne stačí aj na zabezpečenie verejného pripojenia. Napríklad v kaviarni alebo na stanici.

Zistite ako prejsť na šifrované HTTPS spojenie zadarmo s Let’s Encrypt

Bezpečnosť posuniete o úroveň vyššie ak sa pripojíte cez Virtuálnu privátnu sieť.

Šifrovanie v cloude

Ak je to možné, ukladajte si do cloudu súbory už zašifrované. Je to najjednoduchšia a najbezpečnejšia možnosť, ako uchovať súbory v bezpečí. V niektorých scenároch to nie je možné. Vtedy je nutné pečlivo zvážiť riziko, že sa niekto cudzí dostane k vašim súborom. Samozrejme existujú systémy, kde sa dá hodnoverným spôsobom preukázať, že ani administrátor nemôže dešifrovať vaše súbory. V tomto prípade však stúpajú nároky na systémové prostriedky a tým pádom aj cena.

Slabé miesto šifrovania

Matematické algoritmy šifrovania sú navrhnuté tak, aby sa nedali prelomiť. Ak však útočník získa kľúč je už potom hračka dešifrovať súbor. Často sa stáva, že práve heslo je posledná bariéra k získaniu kompletného šifrovacieho kľúča:

  • heslo je príliš slabé a dá sa jednoducho uhádnuť
  • majiteľ hesla ho prezradí
  • heslo sa podarí ukradnúť
  • je použité takzvané slovníkové heslo – existujú databázy najčastejšie používaných hesiel
  • heslo je uhádnuté na základe informácií o majiteľovi, ak je použitý napríklad dátum narodenia a podobne
  • heslo je uhádnuté získaním predchádzajúcich hesiel a nájdením postupnosti
  • chybou v aplikácii alebo zariadení – šifrujte viacnásobne.

Ako si zvoliť správne heslo nájdete v článku: Vysypte spamäti bezpečné heslo za 15 sekúnd

Čo platí teraz, nemusí za 20 rokov

Hypoteticky je možné, že si raz niekam uložíte niečo citlivé a niekto si spraví kópiu. Bude vytrvalo čakať, kým technologický pokrok alebo nájdená chyba v programe umožnia Vaše súbory dešifrovať.
Uchovávať citlivé súbory len na vlastných zariadeniach je jeden z dôvodov, prečo si postaviť vlastný privátny cloud.

2022-02-01T12:54:37+00:00