7 mýtov o cloud úložiskách

Mýtus číslo 1: Cloudové úložiská sú bezchybné

Žiadny počítačový systém nie je bez chýb! Uložením svojích súborov do cloud-u ich automaticky zveríte spoločnosti, ktorá službu zabezpečuje. Podobne ako vhodíte list do schránky alebo odovzdáte balík kuriérovi prenášate zodpovednosť na niekoho iného. Objednávate si službu. Veľakrát ani nerozmýšlate nad tým, že list alebo balík by nemusel prísť.

Podobne ako každý stroj, aj cloudová služba vyžaduje starostlivosť a údržbu. Je zložená z viacerých technických komponentov a článkov, ktoré môžu zlyhať.

Otázka teda znie, ako sa prevádzkovateľ služby dokáže postarať o to, aby nedochádzalo k častým výpadkom alebo aby ste poruchou jeho systému neprišli o to, čo ste tam uložili.

Poviete si: vyberiem si veľkú renomovanú spoločnosť s obrovským kapitálom a budem mať istotu, že všetko bude v poriadku.

Svet sa mení. Ľudia dôverujú značkám veľkých mien, ale keď si pozriete správy a internet zistíte, že neexistuje spoločnosť, ktorá by “nemala problém”. V autách, počítačoch, telefónoch – v čomkoľvek.

Prečo je to tak? Dôvodov môže byť mnoho: súťaž o najnižšiu cenu, túžba po vysokých ziskoch, nedomyslené technické riešenie alebo jednoducho porucha-náhoda, ktorá zbúra všetky štatistické očakávania…

Mýtus číslo 2: Cloudové úložiská sú drahé

Obyčajný počítač alebo notebook si dnes môže dovoliť takmer každý – nie je to položka do ktorej by väčšina ľudí, ktorá číta tento text neinvestovala.

Múdri ľudia si svoj počítač zálohujú na externý disk alebo nejaké iné média (CD, DVD), aby sa im v prípade poruchy nestratili cenné fotografie, hudba, videá, dokumenty.

Tieto médiá si kupujete zvlášť. Väčšinou si ich cenu nezarátavate do ceny počítača.

Toto isté by mal robiť aj poskytovateľ cloudovej služby. Cloud nie je nič iné ako počítač zapojený do internetu, ktorý neustále beží, aby ste sa k nemu mohli vždy pripojiť.

Čo ak takémuto počítaču zlyhá disk? To sa nemôže stať, pretože by ste prišli o dáta. Musíte mať diskové pole, aby okamžite iný disk mohol prebrať funkciu toho pokazeného.

Čo ak vypadne elektrina? Nastane výpadok služby, preto potrebujete záložný zdroj elektriny.

Čo ak vypadne internet? Treba záložnú linku.

Čo ak vypukne požiar alebo počítač zatopí voda? Potrebujete mať viac takýchto miest s počítačom, internetovými linkami a záložným zdrojom elektriny.

Logicky, toto všetko sa musí preniesť do ceny a nebude to na prvý pohľad lacné aj keď potrebné.

Mýtus číslo 3: Ukladanie súborov do cloudu a ich sťahovanie trvá príliš dlho

Napriek tomu, že internetové rýchlosti sú dnes oveľa vyššie ako pred 10 rokmi toto je stále pomerne problém hlavne pre ľudí mimo veľkých miest. Nesúvisí to však priamo s cloudom ako takým, ale s pomalým internetovým pripojením na strane užívateľa – ak by bolo rýchlejšie, netrvalo by ukladanie a sťahovanie tak dlho.

Existujú poskytovatelia cloudových služieb, ktoré ponúkajú doručenie veľkého objemu dát fyzicky, poštou alebo kuriérom. Tým je možné diskomfort pomalého internetového pripojenia znížiť.

Sú aj iné metódy ako sa tento problém dá riešiť, ale späť k téme: pomalé internetové pripojenie nie je chybou cloudového úložiska.

Mýtus číslo 4: Internetové úložiská sú pre hackerov nepriestrelné

Každý počítačový systém je vystavený kybernetickým útokom. Automatické roboty hackerov dnes systematicky útočia na každé zariadenie pripojené do internetu.

Poskytovateľ cloudovej služby by mal urobiť maximum pre ochranu Vaších súborov, avšak výsledok často závisí aj od spolupráce s Vami.

Najlepšie urobíte, ak si súbory pre uložením do cloudu zašifrujete silným heslom.

Mýtus číslo 5: Ak ukladám svoje súbory v cloude, nemusím sa báť o svoju bezpečnosť

Ľudia sa stále snažia nájsť jednoduché, jednoznačné a permanentné riešenia. Nie je im príjemné neustále čeliť nejakej bezpečnostnej hrozbe.

Žiaľ, neexistuje univerzálne bezpečnostné riešenie a ani používanie cloudového úložiska ho neprinesie.

Mýtus číslo 6: Jedna záloha stačí. Úložisko a záloha je to isté

Samozrejme, čím viac záloh a kópií súborov tým lepšie. Čím väčšia diverzita systémov, kde sú dáta uložené, tým menšia šanca, že o ne prídete. Avšak všetko treba aplikovať s mierou a zdravým sedliackym rozumom. Veľký dôraz treba klásť na bezpečnosť.

Všeobecne platí, že je dobré mať dáta uložené v cloude aj lokálne u seba v počítači, telefóne alebo tablete.

Mať dáta uložené a zálohované je rozdiel. Dobrá záloha totiž rieši aj verzie súborov (alebo stav systému) tak ako vznikali – aby ste sa v prípade potreby vedeli vrátiť v čase.

Napríklad: Tento článok mal viac verzií: staršiu som z počítača vymazal, lebo sa mi v istom momente nepáčila. Po čase som si to rozmyslel a chcel som to vrátiť späť. Dobrá záloha mi to umožnila.

Mýtus číslo 7: Cloudové úložisko nahradí všetky ostatné alebo ukladať dáta lokálne je bezpečnejšie ako do cloudu

Sú to dva protichodné výroky a naschvál zvolené ako nadpis. Ukladať dáta do cloudu je niečo iné ako ukladať ich lokálne na počítači alebo USB kľúči.

V skutočnosti potrebujete aj cloud aj lokálne úložisko. Výhodou cloudu je, že dáta máte vždy po ruke na všetkých svojich zariadeniach prakticky na celom svete.

Ak máte svoje súbory uložené lokálne, môžete s nimi pracovať aj keby vypadol internet…

 

Máte zrátané poplatky za prenos dát?

 

2020-06-22T10:54:15+00:00